Posts Tagged ‘semiyoloji’

Görsel İletişimde Kullanılan Göstergelerin Semiyoloji İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Semiyoloji biliminin temel ilkeleri doğrultusunda görsel iletişimde kullanılan işaret sistemlerini üç düzeyde incelemek mümkündür. Sentaktik düzey (syntax): İşaret ve sembollerin diğer işaret ve sembollerle olan ilişkileri mantık kuralları çerçevesinde incelenmesi. Semantik düzey: İşaretler ile işaretlerin belirledikleri nesneler ve kavramlarla olan anlamsal ilişkilerinin incelenmesi. Pragmatik düzey: İşaretlerle, onları kullanan insanların aralarındaki amaca uygunluk ilişkisinin incelenmesi.

Görsel İletişimde Göstergebilim (Semiyoloji) ve Grafik Tasarımda Kullanılan Görsel Göstergeler

Toplumsal yaşamdaki çeşitli anlamlı bütünleri ele alarak, insanların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan gösterge sistemlerini inceleyen, anlamlandıran ve sınıflandıran bilim dalına, semiyotik ya da semiyoloji adı verilmektedir. Göstergebilimin amacı, konusuna giren gösterge sistemlerini çözümlemek, o gösterge sistemi içinde kullanılan göstergelerin ilişkilerini kavramak ve toplumsal yaşamdaki kullanım alanlarını sınıflandırmaya çalışmaktır.

Powered by WordPress