Posts Tagged ‘reklam kampanyası’

Reklam Kampanyası Stili

Çoğu kez bir TV spotunu izleyenlerin verilen reklam mesajını tam olarak anlayamamalarının nedeni ya konuşmanın çok hızlı geçmesi veya reklam metininde kullanılan cümle yapısının gereğinden fazla karmaşık olması yada spotu sunanların telaffuzlarının rahat bir anlamaya imkan vermemesidir. Yazıların kolay okunur olması ve içeriğinin kolay anlaşılır bir dille yazılmış olma özelliği, afiş ve direkt posta reklamları […]

Reklam Kampanyası Stilinin Yapılandırılması

İletişim sürecinde, bir iletinin gönderilmesi, o iletinin alıcısı tarafından mutlak algılanması gerektiği anlamına gelmez. Bunun nedeni bireyin algılama kapasitesinin sınırlı olması ve algılamanın seçici olması. Bu nedenle reklam iletişiminde gönderilen iletinin hedefler tarafından algılanmasının kolaylaştırılmasının sağlaması gerekir. Algılamayı kolaylaştırmak için reklam iletişiminin düzenlenmesi gerekir. Örneğin, uzun bir mesajın periyodik şekilde küçük bölümlere bölünmesi, yapılanmaya örnek […]

Duygusal Uyarılar

Duygusal uyarıların büyük kısmı biyolojik kökenlidir. Örneğin, beslenme, cinsiyet gibi gereksinimleri bu kategoride saymak mümkündür. Bu gereksinimlere, özgürlük, sevgi, mutluluk, haz, şefkat, eğlence, güven, teşvik, geçmişe özlem ve başarı gibi birçok duyguyu da ekleyebiliriz. Pozitif, duygulara seslenen uyarılar dikkat ve ilgi uyandırır. Uyarının bireyde ne tür duyguların uyarılmasına neden olacağı farklılık gösterebilir. Burunla beraber, cinsel […]

Reklam Kampanyası Stilinin İlgi Çekici ve Etkileyici Olması

Reklam verenin ya da adam ajans yöneticisinin öncelikle kendisine sorması gereken sorun, acaba benim basın ilanının ya da radyo veya TV spotunun hedef kitlem tarafından bir gün, diğer Rakip reklamlar arasından farkına varılma veya ilgi çekme şansı nedir?, olmalıdır bu soruya verilecek yanıt, bir reklamın sahip olduğu ilgi çekme gücünü gösterir.. Bir reklama ilgi çekme […]

Reklam Kampanyasının Başarısını Etkileyen Faktörler

Bir reklamın başarısını etkileyen özellikleri 1896 yılında Amerika’da reklamcılık üzerine yazdığı bir kitapta Lewis, kısaca AIDA formülü olarak adlandırılan dört özellikte toplamıştır. Fayda, formülüne göre bir reklam, hedef kitlenin dikkatini çekmeli, onda ilgi uyandırarak, malı satın alma arzusu yaratmalı ve onu malı satın almak için eyleme geçirmelidir.

Reklam Kampanyası Oluşturma Süreci

Reklam kampanyası hazırlık aşamasına ilişkin kararlar: Reklam veren kurum tarafından hazırlanan brief doğrultusunda reklam kampanyasının amaçlarının saptanması Durum analizi Reklam veren kurum özelliklerinin incelenmesi Reklam veren kurumun önceki ve gelecekteki pazarlama faaliyetlerinin incelenmesi Tüketici profilinin incelenmesi

Reklam Kampanyasının Etkisinin Ölçülmesi

Reklam kampanyaları için yapılacak etkinlik değerlendirmeleri iki aşamada yapılabilir: Kampanya öncesi yapılan etkinlik değerlendirmelerine pretest denir. Bu aşamada yapılan ön değerlendirmelerle kampanyanın çeşitli unsurlarının değerlendirilmesi amaçlanır. Bu tür pretestler, kampanyada kullanılması düşünülen resim, metin, başlık, müzik gibi unsurların, reklam etkisinin reklam kampanyası yayınlanmadan önce test edilmesine yöneliktir. Bu tür ön değerlendirmeler, masa başı ya da […]

Reklam Kampanyasında Görsellik

Reklam kampanyasında reklam içeriğinin görselleştirilmesine ilişkin uygulama kararları nasıl olmalıdır? Reklam ajansının kampanyaya ilişkin genel planının reklam verecek olan kurum tarafından kabulünden sonra, reklam mesajlarının görselleştirilmesine ilişkin uygulama çalışmaları ajans içinde başlatılır. Bu aşamada, kampanyada verilmek istenen mesaj ve mesajın veriliş şekli, bu kampanyada kullanılacak olan slogan belirlenir. Yönetici grup tarafından kampanyada kullanılacak olan, resim, […]

Reklam Kampanyasında Hazırlık Aşaması

Reklam kampanyasının bir ajans tarafından yürütülmesinde, en önemli aşama, reklam veren kurum tarafından brifing alınmasından sonra kampanya kapsamında yer alacak reklam eylemlerinin amaçlarının saptanmasıdır. Reklam kampanyası ile reklam verenin kurumun hangi öncelikli amaçları gerçekleştirmek istediği belirlenmeye çalışılır. Bu hedefler, kurumun genel tanıtımı, yeni bir ürünün piyasada tutundurulması, satışlarının artırılması olabileceği gibi, kurumun imajının geliştirmesi amacı […]

Reklam Ajansı Tarafından Gerçekleştirilecek Reklam Kampanyası Hazırlama Sürecinin Aşamaları

Reklam kampanyasının hazırlanması, çeşitli aşamalardan oluşan karmaşık bir problem çözme sürecidir. Bu sürecin çeşitli aşamalarında yaratıcı çalışma tekniklerinin kullanılması gerekir. Zira, reklam kampanyası, geçmişte denenmiş çeşitli reklam etkinliklerinin bir tekrarı değil, yeni ve yaratıcı çalışmaların gerçekleştirildiği bir süreçtir. Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde, önce reklam kampanyası sürecinin aşamaları kısaca tanıtıldıktan sonra, yaratıcılığın geliştirilmesi amacıyla yararlanılabilecek yaratıcı […]

Powered by WordPress