Posts Tagged ‘reklam iletişimi’

Reklam İletişiminde Semboller

Her türlü hayal edilebilir kavramı ifade etmek için kullanılan, özellikle toplumsal anlamları işaret yolu ile anlatmaya yarayan ya da toplumsal değerleri çağrıştıran evrenselleşmiş somut şekillere sembol denir. Örneğin Hıristiyanlığı temsil etmek amacıyla kullanılan “haç” Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini çağrıştırır. Aynı şekilde, “hilal” İslam toplumlarının ortak sembolüdür. İki üçgenden oluşan “DavudYıldızı” Yahudiğiliği simgeler. Semboller bir öykü […]

Reklam İletişiminde Kullanılan İşaretlerin Tarihsel Gelişimi ve Kullanım Alanları

İşaretler bilgilerin gösterimi ve iletimi amacı ile kullanılır. İlk çağlardan beri insanlar bir takım istek ve emirlerinin başkaları tarafından kabul edilmesini çıkardıkları bir takım seslerle ve yüz hareketleri ile sağlamışlardır.

Görsel Algılamanın Özellikleri ve Reklam İletişiminde Önemi

Olayların ve nesnelerin algılanması mekan ve zaman içinde gerçekleşir. Bu nedenle, algılama süreci zaman ve mekan olgusudur. Bireyin genel eğilimi, nesne ve kişileri algılamaya yöneliktir. Örneğin, bir odaya giren bir kişiye, orada neler gördüğü sorulacak olursa, kişi genelde eşya türünden nesneleri ve varsa insanları gördüğünü söyleyecektir. Ancak, kişi ışık veya gölge, dikdörtgen bir yüzey ya […]

Reklam İletişiminde Algılama ve Önemi

Algılama bireyin çevresine bir anlam verdiği süreçtir. Bir başka ifade ile algılama duyu organlarımız tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip yorumlanarak anlamlı şekle dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Kısaca ifade etmek gerekirse, duyum uyarıcıların duyu organlarımız üzerinde bıraktığı etki, algı ise bu etkiye verdiğimiz anlamdır.

Reklamda Ana Fikir ve Mesajın Önemi

Bir reklam mesajı ana fikrinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken husular: Ne tür mesaj verilmelidir? (Tüketici neyi duymak ister?) Ne tür mesajlar verilmemelidir? (Tüketici neleri duymak istemez?) Reklam kampanyası hazırlama süreci sonunda ürüne ilişkin, önemli bir ya da birkaç özelliği içeren, herkes tarafından kolaylıkla hatırlanan bir slogan ortaya çıkar. Bu süreçte, ana fikrin, işletmenin pazarlama hedeflerini […]

Reklam İletişiminde Amacın Belirlenmesi

Reklam faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında verilecek önemli kararların başında reklam etkinliklerinin hangi temel hedeflere yönelik olarak yapılacağının bilinmesi gelmektedir. Bir başka ifade ile reklam faaliyetinin amacının belirlenmesi bir reklam kampanyasının başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasının ön koşuludur. Yaşamda her  fikrin, dinin, sosyal yapının, insanın reklamı yapılabildiği gibi endüstride de ürün, hizmet, marka veya kurumun reklamı yapılmaktadır. Bir […]

Ürün Özelliklerinin Reklam İletişimi Açısından Önemi

Bir reklam yöneticisi açısından, reklam eylemlerinin hedef kitleye ulaştırılmasında, hedef kitlenin özellikleri kadar, o hedef kitleye sunulan ürünün özelliklerinin de bilinmesi önem taşır. Örneğin:

Kitle İletişiminde İletişim Araçlarının Önemi ve İşlevi

Günümüzde kitle iletişiminde kullanılan en önemli iletişim araçları arasında televizyon, radyo ve basılı yayın araçları sayılabilir. Basılı kitle iletişim araçları arasında da günlük gazete ve dergiler önemli yer tutar. İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl kitle iletişim araçları alanında devrimsel nitelikli yeniliklere sahne olmuştur. Özellikle elektronik sektöründeki baş döndürücü ilerleme ve değişimler, televizyon ve radyo gibi alıcı […]

Reklamcılıkta İletişim Sürecinin Etkinliği

İletişim sürecinde, en uygun haberleşme ortamı sağlanarak, iletişimden en yüksek yararlanma oranının sağlanmasına haberin etkinliği, efficiency denir. Haberleşme sürecinin etkinliğinin arttırılmasında çeşitli faktörlerin göz önüne alınması gerekir. Bu faktörler arasında, göndericiye (kaynağa), alıcıya veya ortama ilişkin çok sayıda değişken bulunur.

Kaynak, Kod, Kod Çözme, Alıcı, Mesaj, Kanal, Geri Bildirim, Gürültü Kavramları

Reklam‘ın ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle İletişim üzerine odaklanmak gerekir. İletişim, bir kimsenin düşüncesini, ihtiyacını ya da bilgisini iletmek isteyen bir kaynağı (verici, gönderen) gerektirir. Kaynak, mesaj üreten ve gönderen kişi ya da kişilerdir. Kaynak genellikle orijinal mesajın kodlayıcısıdır. İletişimde mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine kodlama, kodlanarak gelen mesajın içeriğinin alıcı tarafından anlaşılması için yapılan […]

Powered by WordPress