Reklam Veren Kuruluş Açısından Reklam Kampanyası Oluşum Sürecinin Aşamaları

Bir reklam kampanyasının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi, birbirini izleyen bir dizi aşamadan oluşan, kendi içinde bütünsellik taşıyan bir süreçtir. Bir reklam kampanyası nadiren tümüyle reklam veren işletmenin kendisi tarafından gerçekleştirilir.
Yaygın olan uygulama ise, reklam veren kurumun reklam kampanyası ile neyi ve nasıl gerçekleştirmek istediği konusunda reklam hedeflerini belirledikten sonra, reklam kampanyasının gerçekleştirilmesini bir reklam ajansının sorumluluğuna bırakmasıdır.  Bu aşamada reklam veren işletme tarafından hazırlanacak brief, reklam kampanyasını bir reklam kampanyası işbirliği ile gerçekleştirmek isteyen işletme yönetiminin o reklam ajansına vereceği bir iş ya da görev talimatı işlevi görür. Brief, reklam ajansı için yaratıcı çalışmaların çıkış noktasını oluşturur. Buna karşın reklam kampanyası düzenlemek isteyen işletmenin hazırlayacağı briefe temel olacak öncü çalışmalar yapması gerekir. Aşağıda bu tür bir reklam kampanyası düzenlemek isteyen bir kurum (işletme) açısından reklam kampanyası düzenleme sürecinin karar aşamaları ve her bir karar aşamasının özellikleri kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.

Bu aşamalar şunlardır :

  • Bilgi Toplama ve Durum Analizi (reklam veren kuruluş tarafından)
  • Amaçlarının Saptanması,
  • Stratejinin Saptanması,
  • Bütçenin Belirlenmesi,
  • Yapım (Yaratıcı) Çalışmaların Gerçekleştirilmesi, (reklam ajansı ile birlikte)
  • Medya Seçimi ve Medya Kullanım Kararlarının Verilmesi, (reklam ajansı ile birlikte)
  • Reklam Uygulamaları, (reklam ajansı tarafından)
  • Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress