Reklam İletişiminde Semboller

Her türlü hayal edilebilir kavramı ifade etmek için kullanılan, özellikle toplumsal anlamları işaret yolu ile anlatmaya yarayan ya da toplumsal değerleri çağrıştıran evrenselleşmiş somut şekillere sembol denir.
Örneğin Hıristiyanlığı temsil etmek amacıyla kullanılan “haç” Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini çağrıştırır. Aynı şekilde, “hilal” İslam toplumlarının ortak sembolüdür. İki üçgenden oluşan “DavudYıldızı” Yahudiğiliği simgeler. Semboller bir öykü ya da olayın güçlü temsilcileridir. Amblem olarak tasarlanmış işaretlerde zaman içerisinde derin anlamlar taşıyan sembollere dönüşebilir. En güzel örneği, başlangıcında “yaz olimpiyatları” için “amblem” olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olan, ancak daha sonraları tüm toplumlarca sembol olarak kullanılan “olimpiyat halkaları”dır.

Semboller toplumlara mal olmuş şekiller oldukları için, amblem olarak kullanılamazlar, ancak bir ambleme alt yapı oluşturabilirler. Örneğin, uzak doğu (Çin) kültürü için “Yin”, su ve toprağı, “Yang” ise güneş ve ateşi simgelemekte olup ritmik zıtlıkları temsil eden bir semboldür. Bu işaret pek çok amblemin alt yapısını oluşturmuştur. Buna örnek olarak “Raks” firmasının amblemi gösterilebilir.

Görsel iletişim açısından modern mantık, semiyoloji, sibernetik ve matematik gibi bilim dallarında kullanılan işaretlerle, müzikte kullanılan notalar ve trafik işaretleri ya da ulusal bayraklarda kullanılan renkler ve işaretler de sembolik anlamlar taşırlar.

Günümüzde grafik tasarım alanında kavramsal bir mesajı iletirken evrensel bir dil oluşturan sembolik çözümler tasarımcıların sıkça başvurdukları yöntemdir.

İşaretler gibi, sembollerin de kendilerinden beklenen görsel işlevleri yerine getirebilmeleri için aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekir :

 • Bir sembol tanımlanabilir bir düzene ve yapıya sahip olmalıdır.
 • Bir sembolde yer alan yapısal elemanların kullanım biçimleri (çizgi, form ilişkisi, bütünsellik, kontur, kesişmeler, geçişler, boyutlar, bölmeler, renk ve diğer biçimsel özellikler) estetik kurallar içerisinde olmalıdır.
 • Değişik ülkelerin insanları sembolleri aynı anlamda algılayabilmelidir.
 • Bir sembol, var olan kural ve alışkanlıklara uygun olmalıdır.
You can leave a response, or trackback from your own site.

6 Responses to “Reklam İletişiminde Semboller”

 1. Naci dedi ki:

  Bazı sembollerin kullanlması bence etik değil ben bir müslüman olarak haç işareti olan bir sembolden bir ürün almak istemem mesela neden benim müslüman kardeşim kazanmıyor diye düşünürüm açıkcası ancak daha evrensel bir şey olursa mesela zeytin dalı çok güzel bir sembol bana göre barışı niteliyor böyle semboller seçilmeli dini niteliği benimsetmeye çalışılmamalı

 2. Salih dedi ki:

  Sembolizm sadece reklamlarda değil iletişimin her alanında kullanılan bir kavram. Şiirler şarkılar ve hatta günlük konuşamalarda dahi sembolik ifadeler kullanılır. Anlama zenginlik kattığını ve çok şey söyleme zahmetinden kurtardığını düşünüyorum. Özellikle edebiyatta sembolizmin ayrı bir yanı vardır. Hatta başlı başına bir sembolizm akımı dahi bulunmaktadir. Bu denli güçlü bir iletişim tekniğini reklamlarda kullanmak çok akıllıca olacaktır.

 3. Burak dedi ki:

  Okuma yazma bilen , bilmeyen. Yabancı,yerli farketmeksizin herkese ulaşabildiğiniz reklam yöntemi.En mantıklı, dönüş oranı en fazla olan reklam bence.Her kesime hitap edebiliyor.

 4. Can dedi ki:

  Bu sembol dediğimiz şey logodan farklı sanırım. Keşke logo ile sembol arasındaki farkı gösteren bir kaç örnek koysaydınız daha anlaşılır olurdu. En azından reklam konusunda benim gibi acemiler için

 5. Creative dedi ki:

  Semboller artık hayatımızın her noktasına giriyor.Belli bir kesime ait olduğunu belirtmek için ya da bir şeyi desteklemek için bile semboller kullanılıyor.Bu semboller artık o kadar çok gelişti ki reklamcılık sembolüne bile giriş yaptı.Güzel ve iyi bir çalışma ile reklamın amacını belirten semboller tasarlanabilir.

 6. Hamdi dedi ki:

  Son günlerde bu şekilde bir çok sembol görüyorum bunların logonun yerini tutmaya kadar gidiyor sanırım ama bu reklam konusunda detaylı bilgiye sahip değilim, daha çok detay ve örnek ile bir yazı bekliyorum bir çok bilgiyi sitenizden öğrendim bu konu hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorum.

Leave a Reply

Powered by WordPress