Reklam Grafiği Sanatının Diğer Uygulamalı Sanatlardan Farkı ve Toplumsal İşlevi

Görsel iletişimde kullanılan grafik sanat yapıtlarını, diğer güzel sanat yapıtlarından ayıran en belirgin özellik, grafik sanat yapıtlarının belli bir tasarım sonucu ortaya çıkmasıdır. Bir başka ifade ile grafik sanat yapıtları, diğer güzel sanatlar dallarında olduğu gibi, belli bir “içten geliş” improvizasyon (doğaçlama) yoluyla ya da ani bir yaratma isteği sonunda birden bire ortaya çıkmaz. Bir grafik sanatçısı yapıtını ortaya çıkartırken, konu seçiminde ya da amacını belirlerken müşterisinin ya da işverenin önerisini dikkate almak zorundadır. Her grafik eseri, belli bir tasarım (planlama), arama, karar verme ve uygulama süreci sonunda ortaya çıkar. Bu nedenle, her grafik tasarımını, belli düşünsel fikirlerin görsel iletişime dönüştüğü bir “yaratıcılık süreci” olarak değerlendirmek mümkündür.

Bir grafik sanatçısı, eserini yaratırken, bir yandan aklın süzgecinden geçirmek ve belirli bir biçime uydurmak, diğer taraftan da, vermek istediği ne kadar açıklıkta ve ne kadar farklı bir grafik anlatım dili kullanarak vermek isteyeceğine kendi kişisel tercihlerine göre karar vermek zorundadır.  Diğer taraftan, bir grafik tasarımcısı grafik tekniklerinin yanı sıra, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Her grafik tasarım aynı zamanda bir iletişim sorununu da gündeme getirmektedir. Zira grafik sanatçıları tarafından yaratılan her grafik tasarım esasında bir “imge”, yani gerçeği anlatmaya yarayan bir surettir. Gerçekten de  imgeler temsil ettikleri “nesne” veya kavramları anlatmak için üretilirler. Burada karşılaşılan sorun ise, bir grafik sanatçısının kullandığı grafiksel imgelerle vermek istediği mesajın, o mesajın alıcısı durumunda olan hedef kitle tarafından doğru şekilde algılanması gerektiğini hatırdan çıkartmamalıdır. Bunun için etkin bir görsel iletişimin sağlanmasında grafik tasarıma ve grafik tasarımcılara önemli sorumluluklar düşmektedir.

Grafik sanatçısının görevi, bir yandan çeşitli grafiksel tasarım öğelerini uygun şekilde bir araya getirirken, vermek istediği mesajı da estetiklik kuralları içinde iletmektir. Bir grafik sanatçısı bu görevi yerine getirirken, bir yandan kullandığı simgelerle vermek istediği mesajı özünden kopmadan yalınlaştırmak, diğer yandan da mesajının dikkat çekici, kolay algılanır ve uzun süre hatırda kalıcı olma özelliklerine dikkat etmek zorundadır.

Günümüzde modern teknolojinin grafik alanına girmesi, özellikle bilgisayar teknolojisinde son yıllarda görülen baş döndürücü gelişmeler, “bilgisayar grafiğini” gündeme getirmiştir. Hiç kuşkusuz, bilgisayarlar insan eline oranla daha hızlı, daha düzgün ve hatasız çizim yapma becerisine sahiptir. Burada karşılaşılan sorun ise, bilgisayarların grafik sanatçısının yaratıcılığını sınırlayıp sınırlamayacağı ya da bilgisayarların “grafik sanatçısının” ne ölçüde yardımcısı olduğu ve olabileceği sorununda düğümlenmektedir. Ne var ki, hiçbir bilgisayar bir grafik sanatçısının tasarlama yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle bilgisayar, o bilgisayarı iyi kullanan grafik sanatçısı için önemli bir yardımcı araçtır. Günümüzün grafik sanatçısı sadece bilgisayar grafiğini ve onun kullanımını değil, aynı zamanda endüstriyel grafiğin kullanıldığı pek çok alanın özelliklerini de bilmek zorundadır. Bu bağlamda önem taşıyan bilimsel disiplinler arasında, pazarlama, reklam psikolojisi ve medya seçimi gibi konular sayılabilir. 

You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “Reklam Grafiği Sanatının Diğer Uygulamalı Sanatlardan Farkı ve Toplumsal İşlevi”

 1. İbrahim dedi ki:

  Bu işi sadece çok profosyoneller değilde normal bir insanda yapabilir bence sadece yaratıcı bir zeka gerekli, ürünün kişilere ne verebileceğini düşüneceksiniz hayallerinizi bir kağıt üzerine döküp bunu grafikselleştireceksiniz. Eğer grafik işini yapamam diyorsanız fikirlerinizi firmanıza sunup bunu yapabilecek kişilere yaptırabilirsiniz.

 2. Cengiz dedi ki:

  Grafiksel imgelerle verilmek istenen mesajın hedef kitlede doğru şekilde anlaşılması çok önemlidir. Hatta bence sırf bu amaç için ön test yapılmalı gerekirse test grupları oluşturulmalıdır. Grafik sanatçısı ise hedef kitleyi doğru şekilde analiz edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Gerekirse psikoloji biliminden de yararlanılarak en doğru şekilde hazırlanabilir grafikler.

 3. Muzaffer dedi ki:

  Kesinlikle çok önemli reklamda grafik.Çünkü izlyiciyi reklamı izlemek zorunda bırakmak yerine izlemesi için meraklandırmalısın.Grafikleri hat safada tutarsan, ilgiyi reklamda tutmayı başarabilirsen hem sevilen reklam yaparsın hemde kalıcı etkisi olur.Adidas bu stili çok iyi yansıtıyor reklamlarında. Adidas çok reklam yapmamasına rağmen yaptığı her reklam izlettiriyor kendini.

 4. Berkay dedi ki:

  Grafik sanat birleşince gerçekten ilgi çekici bir teori ortaya çıkıyor.Uygulama alanı geniş ve de vurgulanmak istenen nesne ortaya çıkartılabiliyor.Elbette grafik ve sanat eğitimi gerekli diye düşünüyorum.Eğer ki sizin hayal gücünüz geniş ve de uygulama da başarılıyım derseniz reklam şirketleriyle ortaklaşa bir çalışma yapabilirsiniz.

 5. Abdullah dedi ki:

  Reklam grafikleri , kazanç için çok önemli bir gereç diye düşünüyorum. Grafikler vurgulanmak istenen objeyi veya fikri öne çıkarıp dolaylı yollardan net bir şekilde anlatım vardır.

Leave a Reply

Powered by WordPress