Reklam Ajansı Tarafından Gerçekleştirilecek Reklam Kampanyası Hazırlama Sürecinin Aşamaları

Reklam kampanyasının hazırlanması, çeşitli aşamalardan oluşan karmaşık bir problem çözme sürecidir. Bu sürecin çeşitli aşamalarında yaratıcı çalışma tekniklerinin kullanılması gerekir. Zira, reklam kampanyası, geçmişte denenmiş çeşitli reklam etkinliklerinin bir tekrarı değil, yeni ve yaratıcı çalışmaların gerçekleştirildiği bir süreçtir.

Bu nedenle, çalışmanın bu bölümünde, önce reklam kampanyası sürecinin aşamaları kısaca tanıtıldıktan sonra, yaratıcılığın geliştirilmesi amacıyla yararlanılabilecek yaratıcı çalışma teknikleri üzerinde durulacak ve reklam kampanyalarının başarıya ulaşmasında etkili olan faktörler açıklanmaya çalışılacaktır.

Bir reklam kampanyası tümüyle nadiren işletmenin kendi elemanları tarafından gerçekleştirilir. Burada genellikle izlenen yol, reklam kampanyası hedeflerinin reklam veren işletme tarafından belirlenmesi ve reklam uygulamalarının ise, bu konuda uzmanlaşmış bir reklam ajansı tarafından gerçekleştirilmesidir.

Reklam kampanyası düzenleme kararı bir işletme açısından önemli bir stratejik karardır. Zira, reklam kampanyası işletmeye önemli maliyetler getirdiği gibi, başarısız bir reklam kampanyası da işletmenin karlılığını ve yaşamında önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hazırlanacak olan reklam kampanyasının sorumluluğu her zaman işletmenin tepe yönetimine aittir. Ve bu sorumluluk hiçbir zaman bir reklam ajansına tümüyle devredilemez. Burunla beraber,  reklam kampanyasının gerçekleştirilmesinde bir reklam ajansı ile müştereken çalışılacaksa, reklam ajansının reklam kampanyasındaki yetki ve sorumluluğunun bir görev talimatı ile belirlenmesi gerekir.

Bir reklam ajansı tarafından gerçekleştirilecek reklam kampanyasının, reklam veren kurum ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi gerekir. Reklam veren işletme tarafından hazırlanacak olan reklam kampanyası ile ilgili yazılı bir görev talimatı olan brifing, reklam ajansı açısından yapacağı kampanya çalışmasının çıkış noktasını oluşturacaktır. Reklam ajansı tarafından yürütülecek olan reklam kampanyası üç ana aşamadan oluşur. Devamı sonraki yazımızda.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress