Rekabet Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Rekabet analizi nedir? Rekabet analizi nasıl yapılır? Rekabet analizi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar.

Reklam eylemlerini yönlendirmek amacıyla çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Bu yöntemlerden bazıları oldukça basite olmalarına karşın, bazıları da bilimsel özelliklere sahip karmaşık, çeşitli verilere ihtiyaç gösteren, zaman alıcı ve masraflı yöntemlerdir.

Kullanılacak yöntemin seçiminde, reklam bütçesinin büyüklüğü, reklama konu olacak malın niteliği, pazarın özellikleri, pazar araştırmasına harcanacak zaman, pazar tahmininin kullanılacağı yer, geçmişle ilgili verilerin değişime uğrayıp uğramadığı ve pazar analizi yapacak elemanların bu konudaki deneyimleri önem taşır. Rekabet analizlerinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

Üst Yöneticilerin Yargılarına Dayalı Tahminler

Bu yöntem en az bilimsel olan yöntemdir. Bir ya da az sayıda üst yöneticinin kişisel yargıları ve sezgileri göz önünde tutularak pazar analiz ve tahmini yapılır. Bilimsel olmamasına karşın, pazar koşulları değişken değilse, yöneticilerin pazarla ilgili bilgi ve deneyimleri yeterli ise, bu yöntem kolaylığı, işletmeye ek maliyet çıkarmaması gibi üstünlüklere sahiptir. Ne var ki, tahminlerin geçmişe dayalı olması ve karar vericilerin sübjektif özelliklerine göre iyimser ya da kötümser olması, bu yöntemin zayıf yönleridir.

Alıcılarla Yapılan Anketler

Anket teknikleri kullanılarak, umulan alıcılarla satın aldıkları ya da satın almayı düşündükleri mallarla ilgili sorular sorularak yapılır. Bu yöntem, pazar küçükse, alıcıların sayısı azsa, kolayca uygulanabilir. Pazar büyükse, alıcı sayısı fazla ise, bu durumda karmaşık ve pahalı istatistiksel analizlerin yapılması kaçınılmaz olur. Bu yöntemin, alıcıların isteklerini daha objektif ve doğru olarak ortaya çıkarma avantajına karşın, sakıncaları da bulunur. Bu sakıncalar arasında, bu yöntemin pahalı olmasının yanı sıra, ankete katılanların geleceğe ilişkin doğru tahmin yapmamaları ya da çeşitli nedenlerle sorulara doğru yanıt vermemeleri, gösterilebilir.

Satış Görevlileri İle Anket

Bu yöntemde, satış görevlilerine, görevli bulundukları satış bölgeleri ile ilgili çeşitli konularda tahminleri ve beklentileri sorulur. Bu tahminlere dayanılarak pazar analiz ve tahminleri yapılır. Satış görevlileri, alıcılarla doğrudan temas halinde oldukları için, alıcıların işletmenin ürünleri ile rakip firmaların ürünleri hakkında yaptıkları karşılaştırmalar, işletmeye son derece yararlı bilgilerin gelmesi sağlayabilir. Ayrıca, bu yöntem satış görevlilerinin yaptıkları satış tahminlerini gerçekleştirmeleri için özel çaba göstermelerine de yol açarak, onların motivasyonunu arttırıcı etki yapar.

Uzman Tahminleri

Burada, pazara ve ürüne ilişkin çeşitli konularda yapılması istenilen tahminler, işletme dışındaki uzman kişi ya da örgütlere yaptırılır. Bu tür uzman kuruluşlar arasında, pazar araştırması şirketleri, kamuoyu araştırması şirketleri, reklam şirketleri, danışmanlık firmaları ve üniversiteler sayılabilir.

İstatistiksel Yöntemler

Bu tür yöntemlere örnek olarak, korelasyon analizi ve zaman serileri analizi gösterilebilir. Zaman serileri analizinde, işletmenin geçmiş dönemlerdeki satışlarına ve satışları etkileyen faktörlere bakılarak, satış tahminleri yapılır. Bu tür tahminlerde trend analizi, mevsim dalgalanmaları ve konjonktürel dalgalanmalar dikkate alınarak, işletmenin satış tahminleri yapılır.

Pazar Testleri

Bu tür testler ürünün belirli bir yörede, belirli kullanıcılara denetilerek, onların ürün hakkındaki görüşleri alınmak suretiyle yapılır.

Hedef pazar özelliklerinin belirlenmesinde yukarıda sayılan yöntemler bazen tek olarak, bazen de birkaçı bir arada kullanılabilir. Hangi yöntemin ya da yöntemlerin kullanılacağı, işletmenin büyüklüğüne, pazara sunduğu ürün çeşidi sayısına ve rekabet ortamına göre değişir. Örneğin, işletmenin pazara sunduğu ürün çeşidi fazla ya da aynı ürün farklı piyasalarda alıcılara sunuluyor ve pazarlar farklı özellikler gösteriyorsa, bu durumda birden çok yöntemin kullanılması yararlı olacaktır.

Rekabet analizi denildiğinde akla porter rekabet analizi de gelebilir. Daha detaylı bilgi için Michael E. Porter tarafından kaleme alınan Rekabet Stratejisi / Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri kitabını tavsiye ederiz.

You can leave a response, or trackback from your own site.

9 Responses to “Rekabet Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?”

 1. Nurten dedi ki:

  Rekabet analizi bulunduğun sektörde bir numara olmak istiyorsan vazgeçilmezlerden… Çünkü pazar araştırması bu işin en önemli kısmıdır. Halkın nabzını yoklamanın en kolay yolu ise anket yaparak halkın isteklerinin ne yönde olduğunu saptamaktır.

 2. Ömer dedi ki:

  Rekabet her zaman kullanıcılar için iyidir. Ancak şirketler arasında sürekli bir rekabetin olması şirketleri yıpratır fakat kalitenin artmasına sebebiyet verebilir.

 3. ayşe dedi ki:

  rekabet analizi yapılmadan girilen herhangi bir iş sanılandan daha zor olacaktır. çünkü ön göremediğiniz birçok olumsuzlukla karşılaşma olasılığınız vardır. rekabet analizi mutlaka uzmanlarına yaptırılmalı ve elde edilen bilgiler hareket ederken kılavuz niteliği taşımalıdır.

 4. Erkin dedi ki:

  Rekabet analizi yaparken dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar kimle rekabet edeceğinizi özenle seçmelisiniz bütçeniz 5000 liraysa kalkıpta biz 50000 TL lik firmayı devireceğiz derseniz kendi firmanızı aşağılarsınız buda size müşteri kaybına neden olur. Analizi kendinize göre firmalarla yaparsanız onları geçip 50000 TL ligi zaten devireceksinizdir.

 5. Evrim dedi ki:

  Bence sanılanın aksine uzun vadede rekabet hem firmaya hemde tüketiciye kazandırır. Rekabete giren iki firma hem hizmette hemde fiyatta yarışır. Tüketici daha düşük ücretlerle ürüne sahip olurken, firmada kalitesini artırmış olacaktır. İyi bir rekabet analizi ve fırsat değerlendirmesi ile firmalar rekabetten zarar değil kar sahibi olarak çıkarlar. Hatta rakip firmayı tercih etmediği için sizin ürünlerinizi kullanan bir kitle bile yaratabilirsiniz. Örneğin iphone’dan nefret edip androit işletim sistemli telefonlar alan insanlar 🙂

 6. Burak dedi ki:

  Alıcılarla anket yapıldığını hemen hemen herkes görmüştür.Yolda birisi çevirip bi anket yapmak istediğini söyler :).Diğer çok yapılan yöntemde istatistiksel analizdir.Ürünün bulunduğu kulvarın genişliği ve ürün yelpazesinin uzaması gibi birçok etkeni düşünüp, olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya koyularak karara ulaştırılmasıdır.Etkili reklam için iyi analiz şart.

 7. Murat dedi ki:

  Rekabet artık çoğu firmanın birbirini geçme çalışması olarak tanımlayabiliirim ki artık rekabet o kadar çok ilerledeki ürünlerin fiyatlarını aşağı çekerek hem müşteri çekmekteler hemde satışlarını yaparak stok tüketmekteler.Geçenlerde büyük bir firma stok boşaltma kampanyası yapmıştı örneğin oto paspası 50 kuruş oto kılıfları 3 liradan satılmıştı.İşte rekabet analizini iyi yapmak ona göre bir piyasa oluşturmak gerekli.

 8. Umut dedi ki:

  Rekabet elbette olacaktır çünkü hergün yeni firma kurulmakta yeni reklamlar oluşmakta.Bir ürünü tanıtırken hangi özelliğinden bahsetmeliyiz. Yada rakip firmanın reklam gücüne dikkat etmemmiz gerekebilir. Bir firma ile rekabet edeceksek gerçekten o firma ile rekabet edebilcek güçtemiyiz dikkat etmemiz gerekir. Rekabet olsun dersek nalları dikebilriiz.

 9. Mesut dedi ki:

  Rekabet şüphesiz olması gerekendir zaten . Her gün yeni yeni üretici firmalar çıkıyor . Firmalar çoğaldıkça güçlü rakipler kendi aralarında rekabete başlıyor . Bu rekabet işlerin kalite açısından da gözle görülür şekilde yükselme gösteriyor . Analiz olarak üretici firmaların yaptıkları işlerin kalite analizi yapılarak ölçülebilir diye düşünüyorum .

Leave a Reply

Powered by WordPress