Kitle İletişiminde İletişim Araçlarının Önemi ve İşlevi

Günümüzde kitle iletişiminde kullanılan en önemli iletişim araçları arasında televizyon, radyo ve basılı yayın araçları sayılabilir. Basılı kitle iletişim araçları arasında da günlük gazete ve dergiler önemli yer tutar.

İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl kitle iletişim araçları alanında devrimsel nitelikli yeniliklere sahne olmuştur. Özellikle elektronik sektöründeki baş döndürücü ilerleme ve değişimler, televizyon ve radyo gibi alıcı cihazların görüntü ve ses kalitesini arttırırken, rekabet ortamı da bu ürünlerin fiyatının geniş halk kitleleri tarafından satın alınabilmesini kolaylaştırmıştır. Bu sayede sözü edilen kitle iletişim araçlarının reklam iletişiminde kullanma oranı da artmıştır. İkinci bölümde kitle iletişim araçlarının “kitle iletişimi“ açısından önemi ve özellikleri üzerinde kısaca durulacaktır. Kitle İletişim Araçları, reklam iletişimi açısından değerlendirilerek üstün ve zayıf yönleri tartışılacak. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise “reklam araçlarının özellikleri” incelenecektir.

Kitle iletişiminde kullanılan iletişim araçlarının ortak yanları olduğu gibi, farklı yönleri ve birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri de vardır. Kitle iletişim araçlarının ortak yönü, hedef aldıkları kitlenin geniş ve anonim olması, gönderici ve alıcıların birbirini tanımaması ve iletişimin tek yönlü olarak göndericiden alıcıya doğru gerçekleşmesidir. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının bir toplumda mevcut olan bireyler arasındaki farklılıkları yeteri ölçüde dikkate alması oldukça sınırlıdır. Bu toplumu oluşturan çeşitli sosyal gruplar arasında, “üst kültür”, “halk kültürü” ve “kitle kültürü” olmak üzere üç farklı kültür anlayışı arasında ayrım yapmak mümkündür. Üst kültür gruplarının zevk, alışkanlık ve estetik değerleri ile orta sınıfı oluşturan “halk kültürü”nün alışkanlık ve estetik değerleri farklıdır. Geniş halk kitlelerinin oluşturduğu “kitle kültürü”nün davranış ve alışkanlıklarının ortaya çıkmasında ise kitle iletişim araçlarının önemli bir yeri vardır. Kitle kültürünün önemli bir özelliği, sürekli değişim içinde olması ve ürettiği ürünleri, alışkanlıkları çok çabuk tüketmesidir. Oysa “üst kültür”e hitap eden alışkanlıkları yerleştirmek ve bu tür ürünlere olan talebi yaratmak uzun bir öğrenme ve iletişim sürecini gerektirir.

Kitle iletişiminde basılı kitle iletişim araçlarının önemli bir yeri bulunur. Matbaanın icadından günümüze kadar geçen süre içinde baskı teknolojisinin geçirdiği evrim, bir yandan baskı kalitesinin ve baskı süratinin artmasına neden olurken, diğer taraftan da baskı adedindeki artışlar üretilen basılı ürünlerin (gazete, dergi, vb.) birim maliyetlerinin düşmesine neden olmuştur.

Yazılı kitle iletişim araçlarının başında yer alan gazeteler günlük olarak geniş alıcı kitlelere ulaşır. Bu nedenle okuryazarlık oranının ve okuma alışkanlığının yüksek olduğu ülkelerde gazete son derece etkili bir iletişim aracıdır. Yazılı kitle iletişim araçları arasında yer alan dergiler ise, haftalık, aylık, bazen de üç aylık gibi periyodik süreler şeklinde, farklı hedef kitlelere ulaşmak amacıyla farklı konularda, farklı içeriklerle, yayınlanırlar. Dergilerin hedef kitleleri günlük gazetelere oranla daha belirgindir.

Görüntülü ve işitsel kitle iletişim araçları arasında son yıllarda televizyon yayıncılığı çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşamıştır. Çağımızın en önemli kitle iletişim aracı olan televizyon 1930’lu yılların ortalarından itibaren tüm dünyada büyük bir gelişme göstermiştir. Ülkemizde de ilk televizyon yayını 1968 yılında Ankara’da başlamış, daha sonraki yıllarda başta İstanbul, İzmir ve Eskişehir olmak üzere bütün yurda yayılmıştır. 1984 yılına kadar siyah beyaz olarak yapılan yayınlar, 1984 yılından itibaren renkli olmuştur. 1990 yılına kadar devlet tekelinde olan radyo ve televizyon yayıncılığı bu tarihten sonra özel radyo istasyonları ve özel televizyonların kurulması ile çok büyük bir gelişme göstermiştir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

9 Responses to “Kitle İletişiminde İletişim Araçlarının Önemi ve İşlevi”

 1. Talha dedi ki:

  Kitle iletişimin en bağlayıcı noktası sanırım televizyon. Çünkü insanların büyük bir kısmı günlük işlerinden arta kalan zamanlarının neredeyse tamamını televizyon başında geçiriyorlar. Rakiplerine üstünlük sağlamak isteyen televizyon kanalları ise, izleyici kitlesini daha da çok artırmak için insanların hoşuna gidecek türden programlar yapmaya başlıyorlar. Bu durum insanları daha da çok televizyon bağımlısı haline getiriyor. Bu durum da reklamın televizyondan verilmesinin ne denli önemli olduğunu kanıtlıyor.

 2. Furkan dedi ki:

  Talha hocam artık kitle iletişim araçlarından internet ve bilgisayar revaçta. Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle bu alanda yapılan reklamlar çok büyük etkiler uyandırıyor.

 3. simon dedi ki:

  kitle iletişim araçları teknolojinin de gelişmesiyle artıyor ve çeşitlilik kazanıyor. internet, ülkemizdeki adsl devriminden sonra kullanım oranı artışı gösterse de televizyon reklamcılığındaki verimliliği sağladığını düşünmüyorum. sonuçta birçok internet firması televizyonlarda reklam verdiğinde bunu bir prestij unsuru olarak görüyor.

 4. Tibet dedi ki:

  Kitle iletişim araçları benim deyimimle reklamcılığın ilahlarıdır. Bu sayede sizde kitle iletişimi kullanarak en yüksek mevkilere cıkabilirsiniz ancak bunları doğru kullanmak meseledir. Rakiplerinizi en iyi yıkabileceğiniz alan kitle iletişim araçları bu alanda başarıyı yakalar tüketiciye kendinizi sevdirirseniz önünüz açılır.

 5. Sadık dedi ki:

  Doğru kitleye doğru iletişim araçları ile ulaşmaya çalışmak gerekir. Genç kesime ulaşılmak isteniyorsa internet ve özellikle sosyal ağlar kullanılmalı. Orta kesim için ise gazete ve televizyon en etkili iletişim aracı olacaktır. İletişim araçlarının işlevsellikleri de bu konuda belirleyici rol oynar. Web sitesi reklamını en iyi şekilde yapmak için web siteleri yada sosyal ağlar kullanılmalı. Ürün tanıtımı için ise ürünün niteliğine göre belirlenecek kanallar kullanılmalı. Hatta ve hatta reklam aracı olarak televizyon kullanılacaksa, hedef kitlenin yoğunlukta takip ettiği televizyon kanalı kullanmakta akıllıca bir seçim olacaktır.

 6. Sevilay dedi ki:

  En çok kullanılan ve en çok kitleye ulaşabilen araçlardan biriside televizyon.Bu yüzden en pahalı reklam modellerinden biriside o.Kitle iletişimde iletişim araçları çok önnemli verdiğim örnekteki gibi televizyon en baş sıraya yerleşir.Daha sonra radyo ve gazetelerdir.Bu liste böyle sıralanıp gider.Bu kitle iletişim araçlarını kullanmanın yanı sıra kaliteli reklamında önemi vardır.

 7. Aykut dedi ki:

  Yayınladığınız raklamın neyi ifade ettiğine çok dikkat etmelisiniz. Yanlış yapılan bir reklam ürünün kötü tanıtılmasına neden olabilir. Reklamlarda iletişim kısmı varsa ve o firma tanına bir firma ise sorun olmayacaktır fakat yeni firmaların önce kendilerini tanıtması gerekmekte

 8. Akın dedi ki:

  Vurgulanmak istenen unsur renk ve ışık oyunlarıyla öne çıkarılabilir.Örneğin farklı reklamları aklınıza getirin ben aklıma gelen ilk örnek chevrolet in çıkardığı yeni araba serisi.Çölde art arda giderken çölün renginin tam ters renkleri kullanılmış farkettiniz mi işte bu tarz oyunlarla vurgulanmak unsurlar ön plana çıkartılmış.Camaro yu saymıyoyurm çünkü arabanın kendi orijinal rengi sarı 😀

 9. Abdullah dedi ki:

  Hedeflenen kitlenin doğru iletişim aracı ile iletişim kurulması daha çok yarar sağlayacaktır. Örnek olarak GSM operatörleri gençlere özel yapılan reklamlar da facebook, twitter üzerinden iletişim sağlıyorlar. Başka bir örnek verecek olursak eğer, televizyon da genel kitlelere ulaşmak için sağlanan iletişim arıcıdır bana göre.

Leave a Reply

Powered by WordPress