Hedef Kitle Tüketici Davranışları

Reklam uygulamalarında özellikle tüketim malları için yapılan reklamlar açısından tüketici davranışlarının bilinmesi önem taşır. Satın alma kararı veren ya da satın alma kararına katılan tüketicilerin satın alma davranışları çeşitli etkenlerin altında oluşur. Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen etkenler şunlardır.

 • Kişisel etkenler,
 • Ekonomik etkenler,
 • Psikolojik etkenler,
 • Sosyolojik etkenler,

Kişisel etkenler arasında, bireyin cinsiyeti, yaşı, aile durumu, meslek ve öğrenim durumu, gelir düzeyi, sayılabilir.

Ekonomik etkenler arasında ise, tüketicinin üründen sağladığı ekonomik yararın incelenmesi önem taşır.

Psikolojik etkenler arasında da, öğrenme, motivasyon, (satın alma güdüleri), kişilik, algılama süreçleri, tutum ve inançlar, bireyin kendisi hakkındaki görüşü (öz imgesi) önem taşır.

Sosyolojik etkenler arasında da bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü, sosyal sınıflar, gelir grupları önem taşır.

Reklam uygulamaları açısından, reklamın hitap edeceği, kitlenin satın alma alışkanlıkları ve satın alma davranışları da son derece önemlidir. Bu nedenle hedef kitle analizlerinin daha ayrıntılı şekilde aşağıdaki özellikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.

Hedef Kitle Tüketici Özellikleri

Sosyodemografik özellikler:

 • Cinsiyet
 • Yaş grubu
 • Eğitim düzeyi
 • Meslek
 • Mesleki kariyer (unvan veya rütbe)
 • Gelir grubu
 • Sosyal sınıf
 • Medeni hal (evli, bekar)
 • Aile bireyleri sayısı
 • İşletmede çalışan sayısı
 • Oturulan semt / İşyerinin bulunduğu yer
 • Bulunulan bölge

Hedef Kitlenin Tüketicilerin Markaya İlişkin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

Bir ürünün (markanın) alıcıları satın alma ve kullanma amaçlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Bilgi sahibi olanlar
 • Bilgi sahibi olmayanlar
 • Daha önce kullananlar
 • Daha önce rakip ürünleri kullanıp fikir değiştirenler
 • Rakip ürünlerini kullananlar
 • Seyrek kullananlar
 • Normal (ortalama miktarda) kullananlar
 • Yoğun (fazla) miktarda kullananlar
 • Gelişigüzel satın alanlar
 • Sürekli kullananlar
 • Halen kullananlar
 • Geçmişte kullanmış olanlar
 • Kullanması mümkün olanlar
 • Kullanmaktan memnun olanlar
 • Kullanmaktan memnun olmayanlar
 • Her mevsim kullananlar
 • Belirli dönemlerde (sezonda) kullananlar
 • Ara sıra kullananlar
 • Yeniden işleyerek satanlar
 • Endüstriyel kullanıcılar
 • Ev ihtiyaçlarında kullananlar
 • Satın almayı düşünenler
 • Satın almayı düşünmeyenler
 • İlk kez satın alanlar
 • Tekrar satın alanlar

Hedef kitlenin tüketicilerin ürünle ilgili verilen mesaja ilişkin tutum ve davranışları

 • Her yeniliği hemen kabul edenler (yenilikçiler)
 • Yenilikleri oldukça erken kabul edenler
 • Bir yeniliği geç kabul edenler
 • Yenilikleri inkar edenler
 • Reklam mesajına olumlu yaklaşanlar
 • Reklam mesajına olumsuz yaklaşanlar
 • Öğrenme arzusu yüksek olanlar
 • Öğrenme arzusu az olanlar
 • Bilgilenme ihtiyacı (arzusu) yüksek olanlar
 • Bilgilenme ihtiyacı (arzusu) az olanlar

Hedef kitlenin tüketicilerin reklamdan etkilenme özelliklerine göre davranışları

 • Reklamlardan kolay etkilenenler
 • Reklamlardan güç etkilenenler
 • Hızlı karar verenler
 • Yavaş karar verenler
 • Satın alma kararını genellikle duygusal olarak gerçekleştirenler
 • Satın alma kararlarını daha çok rasyonel güdülerle gerçekleştirenler
 • Başarı güdüsü yüksek olanlar (risk sevenler)
 • Başarısızlıktan çekinenler (riskten kaçanlar)

Bazı pazar araştırmacıları da birçok özelliği birleştirerek çeşitli tüketici kişilik tipleri arasında ayrım yapmayı tercih ederler. Bu tür tüketici tiplerine örnek olarak, “muhafazakarlar” tüketici, “yenilikçi” tüketici, “prestij arayan” tüketici ve “tecrübeye önem veren” tüketici tipleri gösterilebilir.

Bir sonraki makalemizde Satın Alma Davranışları hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

You can leave a response, or trackback from your own site.

9 Responses to “Hedef Kitle Tüketici Davranışları”

 1. Furkan dedi ki:

  Reklam sektörü günümüzde bayağı gelişmiş burada da göründüğü gibi. Ürünün hitap edildiği kitleye ulaşmak günümüzde artık çok kolay. İnternet, gazete, dergi vb. toplu iletişim araçlarında yayınlanan reklamlar sayesinde hedef kitleye ulaşmak gerçekten çok kolay oluyor. Özellikle artık internet üzerinden gerek sosyal medya siteleri gerek başka içerikteki siteler üzerinden yaş, cinsiyet vb. gibi özelliklere göre yapılan reklamlar daha az bütçeyle daha etkili reklamlar yayınlamayı sağlıyor. Genel bir kitleye hitap edilmek istenenler ise televizyon ve gazete reklamları ile istedikleri amaca ulaşabiliyorlar. Ülkemizde bir kaç sene önce reklamcılık pek gelişmemişti bu doğru ancak şuan için reklamcılık konusunda iyi adımlar atıyoruz. Ancak hala eksiklerimizin olduğu konusunda da bazı arkadaşlara katılmamak elde değil.

 2. Kemal dedi ki:

  Hedef kitle tüketici davranışlarını belirlemek her zaman çok kolay olmayabilir. Bunun için bu konuda uzman kişilerin çalıştırılması gerekebilir. Bunun dışında anket yapılması ve anket sonuçlarını değerlendirebilecek bir istatistikçi yada mühendis bulundurulması lazımdır. Bütün bunlar yapıldığında çok fazla masraf edilmiş olabilir. Fakat bunun sonrasında her zaman olan kardan çok daha fazla bir karı elde etmek mümkün olmaktadır. Bu tür araştırmaların her zaman büyük şirketlerin daha da çok büyümesine katkı sağlamıştır.

 3. Kemal dedi ki:

  Hedef kitle tüketici davranışlarını belirlemek her zaman mümkün olmayabilir. Aslında mümkün olduğu durumlar da beklenenin çok üstünde masraflara yol açabilir. Hedef kitle tüketici davranışlarını belirlemenin en kolay yolu anket yapmaktır. Bunun için de anket kağıdını hazırlayan ve gerekli işlemlerden geçiren bir istatistikçi veya mühendis bulundurulmalıdır. Bunlar gerekli araştırmaları yapıp size bir rapor sunarlar. Bu raporun sonucuna göre şirketinize yön çizmek genellikle sizi doğru yola iletir. Büyük şirketlerin bugünlere gelmesinin en büyük nedeni bu bilimsel araştırma sonuçlarına göre hareket ediyor olmalarıdır.

 4. fatoş dedi ki:

  hedef kitlesini belirleyen firmalar, kendi kitlesinin davranışlarını, yeniliklerini mutlaka bilmeli ve takip etmelidir. özellikle gelişime çok açık gençlere hitap eden bir firmanın gündemi takip etmesi bir zorunluluk olarak görülebilir. hedef kitlesinin davranışlarını bilen takip eden firma rakiplerini geçmekte zorlanmayacaktır.

 5. Bilgin dedi ki:

  Günümüzde reklam kanalları çeşitliliği internetinde katılımı ile arttı. Ürünü kitleye tanıtmak artık o kadar zor değil. Zor olan şey ise ürünün kitleye nasıl tanıtılması gerektiği bilmek ve buna göre bir strateji hazırlamak. Eğer hedef kitlenizin ne istediğini biliyorsanız olayın %70lik kısmını halletmişsiniz demektir. Geriye kalan şey biraz yaratıcı bir fikir. Hani derlerdi ya soruyu anlamak çözmenin yarısı, buda biraz ona benziyor. Müşteriyi anlamak, başarılı bir reklam kampanyasının en az yarısıdır.

 6. Murat dedi ki:

  Çoğunlukla ekonomik etkenleri göz önünde bulunduruyorlar fakat kişisel etmenlerde sık kullanılanlar arasıda.Bunların yanında hem uygun fiyat hemde uygun kalitede satış yapabilirseniz tüm etmenleri bulundurduğunuz anlamına gelebiliyor.Müşteri memnuniyetini yükseltebilir, ekonomik etmeni gerekirse 2. plana bırakabilirsiniz.

 7. Selçuk dedi ki:

  Satılacak ürünün her zaman hitap eden belli bir kesimi vardır ve buna göre bir çalışma gerekmektedir.Kadın erkek çocuk yaşlı hepsinin istekleri farklı olabilir.Erkeğin bi araba kadının güzel bir ev çocuğun oyuncak gibi.Bu yüzden kitle seçimi yapılırken uygun doğrultuda çalışma yapılması gerekiyor.Makalede olması gerekenler kitle nin özellikleri belirtilmiş.Reklamcılık sektöründe bu bilgiler yararlı olabilir.

 8. Semih dedi ki:

  Hedef kitlemizi tam olark doğru seçersek reklam maliyetlerimizde düşecektir. sadece bizim hedef kitlemizin ilgisini çekecek reklamlar oluştururuz böylece gereksiz reklam masraflarından kurtuluruz ve az para ile daha kaliteli reklam yapabiliriz

 9. Ceyda dedi ki:

  Hedef kitlemizi insanları ilgi odağına doğru çekmek sermayede kara yola açacaktır. Belli bir kitle sahibi olunca , reklam vermeye bile gerek kalmayacağını düşünüyorum . Çünkü kitle sahibi firma olacaksınız ve insanlar sizi tanıyacak .

Leave a Reply

Powered by WordPress