Grafik Tasarımda Reklam Resimleri

Grafik tasarımda kullanılan reklam resimleri ve reklam fotoğrafları gibi görsellerde dikkat edilmesi gereken faktörler hakkında konuşacağız bu yazımızda.

Görsel anlatımı ile ana fikir hedef kitleye daha etkili, kalıcı ve hızlı olarak iletilir. Reklamlarda kullanılan resimler biri iki saniye gibi kısa bir sürede hedef kitlenin dikkatini çekerek önce başlık daha sonra metinin okunmasını sağlarlar. Özellikle somut resimler inandırıcılığı artırarak ilgiyi çekip reklamın bilinçaltına yerleşmesini ve iz bırakmasını kolaylaştırırlar. Resimler doğru kullanıldığında binlerce kelimenin anlatamadığını en kısa, inandırıcı ve kalıcı olarak anlatırlar.

Reklam mesajını iletmek amacıyla kullanılan resimlerin sözcüklere göre daha kolay anlaşılma, algılanabilme, ikna etme, informasyon verme ve mesajı kalıcı yapma açısından üstünlüğü vardır. Resimler görsel olduğu kadar, duygusal olarak da izleyiciyi etkileyip motive ederler. Resimlerin etkili kullanıldıkları basılı reklam araçları, medyaya ve kullanım tarzlarına göre değişmektedir. Örneğin, basın ilanında izleme süresi iki saniye kadardır. Bu kadar kısa sürede bakışın yakalanması, dikkatin çekilmesi, ana fikrin iletilmesi, algılanması, anlaşılması, kalıcı olması ve satın alma için harekete geçirici olması gerekmektedir. Bu durumda söylenmek istenenleri süratle mi inandırarak iletmenin en kısa yolu ise resimlerdir.

Reklam fotoğraflarının ve resimlerinin etkili olması için gereken özellikler:

Resimlerin Duygusal Etki Yaratması

Basılı reklam reklam araçlarında kullanılacak resimler izleyici üzerinde duygusal etki yaratmalıdır. İzleyicilerde başarı, özgürlük, sevgi, mutluluk, güven, prestij, dostluk, arkadaşlık, başları gibi pozitif konuları görselleştiren ve bu duyguları çağrıştıran resimler ayrıca koku, tat alma ve ses hissetme gibi konuları da harekete geçirirler.

Ayrıca fizyolojik gereksinimleri çağrıştıran konularda izleyiciler üzerinde duygusal etki yaparlar. Fizyolojik çağrışımlara neden olan resimler arasında çocuk resimleri, mutlu aile, insan yüzü, hayvanlar, beslenme, susuzluk, doğallık, erotizm gibi konular sayılabilir.

Reklamda kullanılacak resimler, reklamın ana fikrine ve reklam mesajına hizmet edecek şekilde pozitif duygular harekete geçirmelidir. İzleyeceği verilmek istenen mesajdan farklı yönde duygulara yönelmemelidir.

Resimlerin Düşünsel (Rasyonel) Etki Yaratması

Basılı reklam araçlarında düşünsel etki yapan resimler, gerçeklere alışılmamış yöntemlerle, sürprizlerle iletir. Düşünsel etkiyi yenilikler, karmaşık, şaşırtıcı merak uyandıran olaylar, alışılmamış ve tahrik edici konular oluştururlar. Gerçek üstü perspektif ile oluşturulan, düşündürücü görüntüler mesajın kalıcı, hatırlanabilir olmasını sağlar. Ancak duygusal uyaran resimlere göre daha çabuk eskirler. Uzun süreli kullanımlarda farklı düşünceler hazırda bulundurulmalıdır.

Bu tür resimler kültür düzeyi yüksek ve ürün ile ilgisinin fazla olduğu hedef kitle üzerinde motive edici olmaktadır.

Resimde Renk Kontrast, Net, Kalıcı İz Bırakması ve Hatırlanması

Basılı reklam araçlarında kullanılacak resimler izleyici tarafından çarpıcı, net olarak ilk bakışta anlaşılmalı ve iz bırakıcı özelliğe sahip olmalıdır.

Merkezi ve kapalı kompozisyonu olan ve içinde izleyicinin gözünü bilinçsizce dolaştırılmayacak somut ve enformasyondan insana daha kolay hatırlanır ve kalıcı olurlar. Sözel olarak verilmek istenen bilgiyi resimler en kısa yoldan iletirler. Ancak enformasyon vermek amacıyla kullanılan reklam resimleri can sıkıcı olmamalı, sunulan yenilik ve yararı merak uyandırarak göstermelidir.

Resimlerin Uygun Fiziksel Özellikle Sahip Olması

Basılı reklam araçlarında kullanılacak resimlerde ana motif zeminden bariz bir şekilde önde algılanmalıdır. Ana motifin sert ve yumuşak etki yapması, çevresinde bulunan diğer nesnelere ve zemine bağlıdır.

Resim yeterli kontrastlığa ( açık koyu dengesi) ve reklam alanına sahip olmalıdır.

Resimde yer alan nesneler çarpıcı şekilde büyük gösterilmeli, yakın çekimlerde kullanılan büyük alanlara da doymuş renklere yer verilmelidir.

Resimler renkler kullanıldığında daha etkili olmaktadır. Siyah beyaz yayınlanan basın ilanlarında ise tek bir tire renge bile yer verilmesi ilanın etkisini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Siyah beyaz kullanımlarda en azından ürün renkli görüntü almaya çalışılmalıdır. Reklamda kırmızı ve sarı inatçı ve güzelliktir. Daha sonra yeşil gelmekte, aktive ediciliği en zayıf renk olarak da maviyi sayabiliriz.

Resimlerin İzleyicide Olumlu Duygular Uyandırması

Basılı reklam araçlarında yer alan resimler huzur verici bir atmosfer yaratarak izleyiciler üzerinde olumlu duygular uyandırmalıdır. Resmin izleyicide ürüne karşı olumlu bir tutum ve “sempati” yaratmasına özen gösterilmeli negatif etkilere yer verilmemelidir.

Resimlerin Marka için Özgün ve Tipik Özelliklere Sahip Olması

Basılı reklam araçlarında kullanılan resim markaya özgü karakteristik ve tipik özelliklere sahip olmalıdır. Bu özelliğe sahip bir reklam uygulaması olarak Marlboro reklamında yer alan, macera özgürlüğü simgeleyen kovboy gösterebilir. Çoğu kozmetik ve deterjan reklamlarında yer alan benzer kadın portreleri özgün olmadıkları için, reklamdan beklenen hatırda kalıcılık gerçekleşemez. Markaya özgü karakteristik resimler kullanılmadığında benzersiz ürünlerle karşılaştırma tehlikesi ise her an bulunmaktadır.

Resimlerin Bir Saniyeden Az Bir Sürede Algılanabilir Olması

Basılı reklam araçlarında kullanılacak resimler ürünün tanınmasına yardımcı olarak, tüketicinin reklamı yapılan ürünün bulunduğu raftan almasını sağlamalıdır. Bu nedenle reklamda kullanılan resim, ürünü izleyicinin hatırında kalacağı şekilde göstermelidir. Resim ve tüketicinin ürünü bir saniyeden kısa bir sürede tanımasını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Reklamı yapılan ürünün, reklamda arka zeminden daha farklı bir perspektifle öne çıkarılması algılamayı kolaylaştırıcı etki yapmaktadır.

Resimlerin Ürünün Sağlayacağı Yararı Öne Çıkarması

Basılı reklam araçlarında kullanılan resim, ürünün tüketiciye sağlayacağı yararı öne çıkarmalıdır. Resimde ürünün tüketiciye sağlayacağı yararın gösterilmesine engel yan unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

Resimde izleyicinin dikkatini reklamı yapılan üründen daha az önemli detaya kaydırmaya neden olan unsurlara yer verilmemelidir. Bakışın kolayca başka bir yöne çevrilmemesi için resimler etrafında yer alan önemsiz detaylardan arındırılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise, reklama ayrılan yerin bölümlendirilmesinde, önemsiz unsurların kenarlara yerleştirilmesi veya daha az net gösterilmesi hatta hiç yer verilmemesidir. Zeminini ise izleyicinin dikkatini çekmeyerek arka planda kalacak şekilde tasarlanması önem taşır. Zemin resimde fon görevi yerine getirmeli, ana motifi öne çıkarmalıdır. Reklamda kullanılan resimler ne kadar somut ve kolay anlaşılır olursa, hatırda kalma olasılığı da bu ölçüde artar.

Resimlerin Ürünün Kullanım Şeklini ve Yararlarını Öğretmesi

Basılı reklam araçlarında kullanılan resimler ürünün temel ve yardımcı kullanım alanlarını ve bu alanlarda tüketiciye sağlayacağı faydaları tüketiciye göstererek öğretmeli ve onu yeniliklerden bilgi sahibi yapmalıdır. Örneğin bir otomobil firması yeni modelinde eskisine oranla bagaj kapasitesini arttırmış ise, burada yapılacak reklamda, yapılan değişikliğin tüketiciye sağladığı faydalar ön plana çıkartılmalıdır. Reklamı kullanan besinler tüketicinin öğrenme sürecini kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Kullanılan resimlerin yaratıcı ve merak uyandırıcı özelliklere sahip olmaları halinde, öğretici olma nitelikleri artacaktır.

Resimlerin Ürünün Özelliklerini En Kısa Yoldan Anlatması

Basılı reklam araçlarında kullanılacak resimlerin en önemli görevi somut olarak, reklamı yapılan ürünü ve onun özelliklerini en kısa şekilde anlatmaktır. Somut resimler daha inandırıcı, hatırda kalıcı, duygusal, motive edici bir harekete geçiricidir. Resim bilgilendirme işlemini, fazla sözel açıklamaya gereksinim duyulmayacak şekilde yerine getirmelidir. Geçmişte kullanılan, anlaşılması zor ve ürünle doğrudan bağıntısı olmayan soyut resimler ise günümüzde artık kullanılmamaktadır.

Resimlerin Bir İlanın Üçte Birinden Fazlasını Kaplaması

Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre, resmin toplam yüzeyinin üçte birini kapsadığı ekranlar, izleyiciler üzerinde en uygun algılama etkisi yaratmaktadır. Şayet resmin kapsadığı alan bu oranın altına düşerse, resmin anlatıcı gücü azalmakta, anlatılmak istenen mesaj sözel olarak verilmeye çalışılmaktadır. Bir reklam ilanında yer alan resim boyutu arttıkça, izleyicilerin gerek ilana gerekse ilanda yer alan ürüne olan tutumları olumlu yönde etkilenmektedir. Reklamda yer alan resimler duygusal yönden ürünü olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, basın ilanlarında mümkün olduğu ölçüde tek fakat geniş yer kapsayan resimlere yer verilmelidir. Birden fazla resim kullanılma zorunluluğu olduğunda önem sırasına göre büyüklükler düzenlenmelidir.

Resimlerin Ürüne Çarpıcı Şekilde Büyük Göstermesi

Basılı reklam araçlarında kullanılacak resimlerden beklenen etkinin sağlanmasında, resimde yer alan ürünün çarpıcı şekilde büyük olarak gösterilmesi önem taşır. Tanıtımı yapılmak istenen ürün ambalajı tüketicinin daha sonra market raflarında gördüğünde tanıyacağı büyüklükte ve ilanı zemininde ayrılacak şekilde yer almalı. Reklamın birincil amacının ürünü tanıtmak olduğu unutulmamalı ve estetik kaygılar nedeniyle ikinci plana atılmamalıdır. Ürün, tasarımı olumsuz etkilemeyecek kadar çarpıcı ve büyük gösterilerek, tüketicinin daha kolay algılanmasına öncelik verilmelidir.
Reklam mesajlarını iletmek için indirekt görsel kullanıldığında ayrıca ürün kolay farkedilebilecek büyüklükte görüntülenmelidir.

Özellikle, reklam giderlerinin kısılmasının gerektiği ve bu nedenle aralıklarla reklam verilmesi durumlarında ürüne ilişkin somut ve büyük resimlerin kullanılması tercih edilmelidir.

Reklam Resimi Örnekleri

Yaratıcı ve yenilikci bazı reklam resimlerini aşağıda paylaşalım:

reklam resimleri 1

reklam resimleri 1

reklam resimleri 2

reklam resimleri 2

reklam resimleri 3

reklam resimleri 3

reklam resimleri 4

reklam resimleri 4

reklam resimleri 5

reklam resimleri 5

reklam resimleri 6

reklam resimleri 6

reklam resimleri 7

reklam resimleri 7

reklam resimleri 8

reklam resimleri 8

reklam resimleri 9

reklam resimleri 9

reklam resimleri 10

reklam resimleri 10

reklam resimleri 11

reklam resimleri 11

reklam resimleri 12

reklam resimleri 12

reklam resimleri 13

reklam resimleri 13

reklam resimleri 14

reklam resimleri 14

reklam resimleri 15

reklam resimleri 15

Grafik Tasarım Videosu

Sözlerimizi bitirirken, Grafik Tasarım hakkında hazırlanmış çok eğlenceli bir animasyonu sizlerle paylaşıyoruz. Keyifle izlemeniz dileklerimizle…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress