Görsel İletişimde Kullanılan Görsel Gösterge Türleri

Göstergelerin, konuşma, yazı ve resim gibi belirli şekillerde toplanmış şekillerine kod denir. Bir başka ifade ile mesajın (iletinin) işaret şekline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümü “kod” olarak tanımlanır.
Bir kültür ile toplumsallaştırılmada ise öğrenilmiş bir takım kodlar bulunmaktadır. Bu tanıma göre, kullanılan diller, kavramları belirten gösterge sistemidirler.

İletişimde bir mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine “kodlama”, kodlanarak gelen bir mesajın içeriğini yeniden elde etmek amacıyla yapılan çözümleme sürecine ise, “kod açma” denir. İletişimde kodun biçimi aktarıldığı kanala göre farklılaşmaktadır. İletişimde kullanılan kodlar, bir kültürün ya da alt kültürün üyeleri tarafından kuralları ve gelenekleri içeren anlam sistemleridir. Trafik işaretleri, yol çizgileri, sokakta yürüyen insanların hareketleri, maçı yöneten hakemin tavırları, kızdığımız zaman yaptığımız el-kol hareketleri, hastane koridorlarında asılı sessizliği işaret eden hemşire resmi, marketlerde satılan çeşitli ürünlerin ambalaj tasarımları, sözsüz ya da görsel iletişime örnek gösterilebilir.

Söz konusu reklamcılık olduğunda Görsel iletişimde kullanılan semboller sadece dilleri oluşturan sözcüklerle sınırlı değildir. Modern mantık ve matematikte kullanılan işaretler de sembolik dillerdir. Diğer taraftan, trafikte kullanılan bir üçgen, müzikte kullanılan bir nota ya da bir bayrak ta, kendileri aracılığı ile belirli anlamları ifade ederler. Bu gibi doğrudan bir anlam içeren işaretlere somut sembol denir.

Kavramların gösterge sistemi içindeki birbirleri ile olan temel ilişki ve karşıtlıkları, onların anlamlılığını arttırır. Örneğin, “varsıl” kavramı, “yoksul” kavramı ile “mutlu” kavramı “mutsuz” kavramı ile birlikte bir anlam kazanır. Bu nedenle bir kavramı anlamlı şekle getiren, o kavramın sadece “içeriği” değil, aynı zamanda ifade sistemi içindeki bağıntılarıdır.

Bir simgenin belirleyici özelliği, simgenin belirli bir nedenselliği içeren göstereni olmasıdır. Bir başka ifade ile bir simgenin gösterdiği şekil (gösteren) ile o şekilden anlaşılması istenen (gösterilen) arasında doğal bir bağ bulunur. Örneğin, adaletin simgesi olan “terazinin” yerine başka bir gösterge olan otomobili koymak mümkün değildir.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “Görsel İletişimde Kullanılan Görsel Gösterge Türleri”

 1. Güney dedi ki:

  Her gün yollarda gördüğümüz göstergeler evrensel olarak herkesin anlayabileceği simgelerdir. Simgeler sayesinde hayat kolaylaşmakta mesela hızı giderken arabanızın hızının düşürülmesi gerektiğini belirten göstergeler sayesinde bir çok insanın hayatı kurtulmakta reklamcılıktada anlaşılır şekilde göstergeler yaparsanız tüketicinin aklında kalır ve sizi oraya çeker

 2. Ahmet dedi ki:

  Reklamlarda sözle bir şeyleri anlatmak çok gerekmedikçe yapılmamalı bence. Bakınız araba reklamlarına çoğunda konuşma yada diyalog yoktur. Anlatılmak istenen mesaj müşteriye gösterilir. Hangi derler ya bir musibet bin nasihattan iyidir. Biraz uzak bir çağrışım olacak ama buda o söze benzemektedir. Reklamcı neden ürününü kullanması gerektiğini kullanıcıya gösterirse bu söylemesinden daha etkili olur.

 3. Sertaç dedi ki:

  Görse öge türleri sadece sembollerde değildir. İşaret dilide görsel iletişim türlerine girer. İşaret dili denince akla herhalde ilk Charlie Chaplin geliyor. Çok güzel bir sözü vardı , “Konuşsam beni sadece ingilizce bilenler anlayacak,Ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir,Ve dünya Amerika’dan ibaret değil…” Bu söz aslında görsel iletişim ögelerinin ne akdar önemli olduğunu anlatıyor.

 4. Temel dedi ki:

  Amblem tasarımının aynısı olarak bakabiliriz tek farkı logoyu yazıya dönüştürerek görsel efekt vererek satışını yapmak.Kolay ve eğlenceli bir o kadar da karlı bir iş olabilir.Fazla tecrübe istemeyen herkesin yapabileceği bir iş olarak bakıyorum.Başlangıç olarak internette ufak bir araştırma ile logo programlarıyla başlayabilirsiniz.Logo tasaramıyla aynı bir iş olarak bakıyorum ki sitede logo tasarımında yapılması gerekenler ayrıntılı olarak belirtilmiş.

 5. Harun dedi ki:

  Her gün yollar da yada gittiğimiz mekanlarda bu tür görsel iletişim gösterge türleri ile karşılaşıyoruz konuda ki resimi görünce aklıma ilk trafik tabelaları geldi bu konu hakkında iyi bir bilgi vermişsiniz kendi adıma teşekkür ederim bu tür bilgilerinizin devamını bekliyoruz.

Leave a Reply

Powered by WordPress