Archive for Nisan, 2012

Reklam Kampanyası Stili

Çoğu kez bir TV spotunu izleyenlerin verilen reklam mesajını tam olarak anlayamamalarının nedeni ya konuşmanın çok hızlı geçmesi veya reklam metininde kullanılan cümle yapısının gereğinden fazla karmaşık olması yada spotu sunanların telaffuzlarının rahat bir anlamaya imkan vermemesidir. Yazıların kolay okunur olması ve içeriğinin kolay anlaşılır bir dille yazılmış olma özelliği, afiş ve direkt posta reklamları […]

Reklam Kampanyası Stilinin Yapılandırılması

İletişim sürecinde, bir iletinin gönderilmesi, o iletinin alıcısı tarafından mutlak algılanması gerektiği anlamına gelmez. Bunun nedeni bireyin algılama kapasitesinin sınırlı olması ve algılamanın seçici olması. Bu nedenle reklam iletişiminde gönderilen iletinin hedefler tarafından algılanmasının kolaylaştırılmasının sağlaması gerekir. Algılamayı kolaylaştırmak için reklam iletişiminin düzenlenmesi gerekir. Örneğin, uzun bir mesajın periyodik şekilde küçük bölümlere bölünmesi, yapılanmaya örnek […]

Fiziksel Uyarılar

Fiziksel uyarılar daha çok biçimsel özellikleriyle etkilerler. Fiziksel uyarılar bireyde duygusal etki yaratmazlar şekli düşünmeye yol açmazlar. Fiziksel uyarıların temel özelliği, hiçbir şekilde görmezlikten gelinemeyişleridir. Bu tür uyarılar, olağanüstü biçimleri ve gürültü çıkartmaları nedeniyle dikkat ve ilgi çekerler. Reklam iletişiminde fiziksel anlamda dikkat ve ilgi çekici faktörler:

Google Reklam

Google Reklamları, internet reklamcılığının en etkili ve geri dönüşümü en yüksek olan reklam araçlarından bir tanesidir. Google reklamlarının bu kadar önemli olmasının esas nedeni, hedef kitle ile bire bir eşleşen reklamların optimize edilebilmesidir. Bir örnek ile devam edelim: Bir gazeteye bayan parfümleri ile ilgili bir reklam verdiğinizi düşünelim. Bu gazeteyi, bayan parfümleri ile ilgisi olmayan […]

Düşünsel Uyarılar

İnsan aklı veya düşüncesine uygun gelmeyen, şaşırtıcı konu ve davranışlar ilgi ve dikkat çekici özelliğe sahiptir. Örneğin bir emekli vatandaşın köpeğinin kuyruğunu ısırması haberi bu tür ilginç ve şaşırtıcı haberler örnek gösterilebilir. Düşünsel ilgi ve dikkat uyandıran uyarılar arasında şunlar sayılabilir :

Duygusal Uyarılar

Duygusal uyarıların büyük kısmı biyolojik kökenlidir. Örneğin, beslenme, cinsiyet gibi gereksinimleri bu kategoride saymak mümkündür. Bu gereksinimlere, özgürlük, sevgi, mutluluk, haz, şefkat, eğlence, güven, teşvik, geçmişe özlem ve başarı gibi birçok duyguyu da ekleyebiliriz. Pozitif, duygulara seslenen uyarılar dikkat ve ilgi uyandırır. Uyarının bireyde ne tür duyguların uyarılmasına neden olacağı farklılık gösterebilir. Burunla beraber, cinsel […]

Reklam Kampanyası Stilinin İlgi Çekici ve Etkileyici Olması

Reklam verenin ya da adam ajans yöneticisinin öncelikle kendisine sorması gereken sorun, acaba benim basın ilanının ya da radyo veya TV spotunun hedef kitlem tarafından bir gün, diğer Rakip reklamlar arasından farkına varılma veya ilgi çekme şansı nedir?, olmalıdır bu soruya verilecek yanıt, bir reklamın sahip olduğu ilgi çekme gücünü gösterir.. Bir reklama ilgi çekme […]

Reklam Kampanyasının Başarısını Etkileyen Faktörler

Bir reklamın başarısını etkileyen özellikleri 1896 yılında Amerika’da reklamcılık üzerine yazdığı bir kitapta Lewis, kısaca AIDA formülü olarak adlandırılan dört özellikte toplamıştır. Fayda, formülüne göre bir reklam, hedef kitlenin dikkatini çekmeli, onda ilgi uyandırarak, malı satın alma arzusu yaratmalı ve onu malı satın almak için eyleme geçirmelidir.

Reklam Kampanyası Oluşturma Süreci

Reklam kampanyası hazırlık aşamasına ilişkin kararlar: Reklam veren kurum tarafından hazırlanan brief doğrultusunda reklam kampanyasının amaçlarının saptanması Durum analizi Reklam veren kurum özelliklerinin incelenmesi Reklam veren kurumun önceki ve gelecekteki pazarlama faaliyetlerinin incelenmesi Tüketici profilinin incelenmesi

Bloknot Tasarımı

Bloknot Tasarımı Reklam Hizmetimiz Hakkında Bilgilerin Olduğu Web Sayfamız. Bloknotlarımız Ödüllü Grafik Tasarımcılar Tarafından % 100 Müşteri Memnuniyeti Garantisiyle Yapılmaktadır. Bloknot Tasarım Aşamaları Nelerdir? Bloknot Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Bloknot Tasarım Fiyatları Nasıldır? Başarılı Bloknot Tasarım Örnekleri Nasıl Olmalıdır?   Bloknot Tasarım Aşamaları Bloknotta diğer tüm basılı reklam araçları gibi, tasarımında kurumun amblem ya […]

Powered by WordPress