Archive for Şubat, 2012

Soğuk Tutum Stratejisi ile Reklam Mesajı

Soğuk tutum stratejisi tüketicinin ürüne karşı özel bir merak ve ilgi duyduğu, ürün hakkında bilgilenme isteğinin bulunduğu durumlarda başarı ile uygulanabilmektedir. Reklamlarda bir ürünün özelliklerinin uzun ve sıkıcı bir şekilde sayılması, tüketicinin ilgisini çekmemektedir. Buna karşın o ürünün kendisine sağlayacağı faydayı öğrenmek tüketici açısından ilgi çekicidir. Bu nedenle, reklamı gerçekleştirme aşamasında merak ve ilgiyi çekebilecek […]

Reklam Mesajında Ürünün Birden Çok Temel Özelliğinin Vurgulanması

Reklam mesajında ürünün bir özelliğinin ortaya çıkarılabileceği gibi aynı zamanda birden çok özelliğinin de öne çıkarılması mümkündür. Önceki makalelerimizde belirttiğimiz Yabomi marka yabani ot ilacı ile ilgili üç temel özellik vurgulanmıştır. Bunlar: Yabani otla mücadele yeteneği, Kültür bitkilerine (buğday, yulaf gibi) zarar vermemesi, Esnek ve uzun süreli kullanım imkanı. Burada yanıtlanması gereken soru, bir ürünün […]

Reklam Mesajında Ürünün Bir Temel Özelliğinin Ortaya Çıkarılması

“Temel satış vaadi” stratejisi (USP – Unique Selling Preposition) şayet piyasaya sürülen ürünün, rakiplerinden ayırt edilmeyi sağlayacak çok önemli bir özelliği varsa, bu özellik, o ürünün reklamının odak noktası şekline getirilebilir. Bu yaklaşıma, USP (Unique Selling Proposition) stratejisi denir. Bu yaklaşım, ilk kez 50’li yıllarda Rosser Reeves isimli reklamcı tarafından ortaya atılmıştır. Bu stratejiye göre, […]

Reklam Mesajı Oluşturma Yöntemleri

Reklam mesajı hedef kitleye iletilirken olumlu yönde etkilemek amacıyla farklı tutum stratejileri oluşturulur. Stratejiler aslında pazarlamanın hedef kitle ile kurulması gereken iletişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar. Ancak doğru planlanan bir strateji ile reklam iletişim süreci sağlam ve yaratıcı bir çizgide amaca ulaşır. Diğer önemli bir işlevi ise tanıtım kampanyası için satış fikri oluşturacak ana temayı […]

Reklamda Ana Fikir ve Mesajın Önemi

Bir reklam mesajı ana fikrinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken husular: Ne tür mesaj verilmelidir? (Tüketici neyi duymak ister?) Ne tür mesajlar verilmemelidir? (Tüketici neleri duymak istemez?) Reklam kampanyası hazırlama süreci sonunda ürüne ilişkin, önemli bir ya da birkaç özelliği içeren, herkes tarafından kolaylıkla hatırlanan bir slogan ortaya çıkar. Bu süreçte, ana fikrin, işletmenin pazarlama hedeflerini […]

Reklamın Satın Alma Kararına Etkisi

Önceki makalelerimizde de açıklanmaya çalışıldığı gibi, satın alma kararları farklılıklar gösterir. Bazı satın alma kararları rutin kararlar olarak alınabilirken, bazı satın alma kararları da rasyonel nedenlerle yapılır. Rasyonel nedenler arasında, ürünün kalitesi, üreticinin güvenilirliği, ürünün düşük bir fiyata sahip olması, ürünün kullanım kolaylığı ve sarfiyat tasarrufu gibi nedenler sayılabilir. Bir satın alma kararında rol oynayan […]

Kartvizit

Kartvizit Basımı ve Tasarımı Hizmetimiz Hakkında Bilgilerin Olduğu Web Sayfamız. Kartvizit Yaptırılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Başarılı Kartvizit Örnekleri nelerdir? Kartvizitin Reklamcılıktaki Önemi Nedir?

Reklam İletişiminde Amacın Belirlenmesi

Reklam faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında verilecek önemli kararların başında reklam etkinliklerinin hangi temel hedeflere yönelik olarak yapılacağının bilinmesi gelmektedir. Bir başka ifade ile reklam faaliyetinin amacının belirlenmesi bir reklam kampanyasının başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasının ön koşuludur. Yaşamda her  fikrin, dinin, sosyal yapının, insanın reklamı yapılabildiği gibi endüstride de ürün, hizmet, marka veya kurumun reklamı yapılmaktadır. Bir […]

Ürün Özelliklerinin Reklam İletişimi Açısından Önemi

Bir reklam yöneticisi açısından, reklam eylemlerinin hedef kitleye ulaştırılmasında, hedef kitlenin özellikleri kadar, o hedef kitleye sunulan ürünün özelliklerinin de bilinmesi önem taşır. Örneğin:

Gazete ve Dergi Reklamlarının Üstün ve Zayıf Yönleri

Daha önceki makalelerimizde de belirttiğimiz gibi, matbaanın bulunuşundan itibaren baskı teknolojilerinde yaşanan teknolojik gelişme ve değişimler, kitle iletişimi açısından basılı yayın araçlarının önemini arttırmıştır. Basılı kitle iletişim araçları arasında, okuyucu sayısı en fazla olan günlük gazetelerdir. Ne var ki günlük gazeteler geniş bir alıcı yelpazesine ulaşmak amacıyla, her yaştan ve her gelir düzeyindeki okuyucu kitlesine […]

Powered by WordPress